KINO STUDIJA KAINOS

AmžiusPamokaKainosKiekisPamokos trukmė
N-14Režisūra50 Eur/mėn.
4 kartai per mėnesį
8 pamokos/mėn.
2 val.