„VORATINKLIS“

Rež. Indrė Pivoraitė.
Vaidina INSITI Artistų Namų aktoriai.

Trumpos vaikų istorijos apie pirmą meilę,
draugystę, išgyventą vienatvę ir ilgesį, apie patirtas patyčiasir išnaudojimą. Vaikai tiki, kovoja, atleidžia, pyksta, susitaiko ir pasiaukoja.

Keistuolių teatre 2016 04 24 d. įvyko aktorės Indrės Pivoraitės vaikų ir jaunimo teatro studijos spektaklio „Voratinklis“ premjera!
30d. trukęs darbas nustebino visus nepaprastu režisierės ir vaikų darbu.

Spektaklis „Voratinklis“ rež. Indrė Pivoraitė
(INSITI Teatro ir TV studija)
„Noriu padėkoti už nuostabų spektaklį. Ėjome žiūrėti be didelių lūkesčių…Spektaklio režisūra labai patiko. Spektaklio tema – aktuali šių dienų kasdienybė, kuria gyvena jaunuoliai. Aktoriai buvo nuotabūs! Užgavo giliausias širdies kerteles, sužavėjo perteikiamų minčių gilumu parodytu paprastai ir visiems suprantamai. Nuostabi režisūra, įkvepantys aktoriai!!! Sekmadienio vakaras buvo pilnas minčių ir emocijų! Nuoširdžiausas ačiū, tau, Indre!
Didžiausi sveikinimai aktoriams! Esate nepakartojami!“
Aušra ir Ričardas Čepai. 2016 04 25

Spektaklis „Voratinklis“ rež. Indrė Pivoraitė
(INSITI Teatro ir TV studija)
„Sveikinu visus teatro studijos aktorius! Padarytas didžiulis rimtas darbas, žengtas didelis žingsnis į priekį vaidyboje. Jautėte savo vaidmenį, tikėjote savimi ir režisiere. Matėsi kaip su režisiere atidirbta kiekviena scena. Istorijų temos sunkios ir jaudinančios. Jūs jas suvokėte. Spektaklis „Voratinklis“ nebuvo apkrautas nei vaidyba, nei veiksmu. Režisierė puikiai perteikė istorijų esmę taip pat ir scenos judesiu. Sėdėdama tarp žiūrovų jaučiau, kad daugelis, o jų buvo pilnutėlė salė nesitikėjo pamatyti tokio aukšto lygio vaikų ir jaunimo spektaklio. Tai panašėjo į rimtai besidominčių aktoryste darbą. Režisierė Indrė Pivoraitė
tinkamai sukūrė aplinką, parinkdama ir spektaklio premjeros vietą. Linkiu visai studijai ir režisierei dirbti ir išlaikyti sukurtą rimto, gero teatro įvaizdį.
Po spektaklio premjeros visus aktorius vaišino specialiai premjerai sukurtu ir iškeptu ypatingo skonio šokoladiniu tortu „Voratinklis“ ir firminiais
trijų rūšių sausainiais „ELGUVA GURMANAMS“. Nuoširdžiai, su dideliu džiaugsmu dėkojame savo bičiuliams “ ELGUVA GURMANAMS“, kurių gaminiai yra ypatingi ir ypatingai aukštos kokybės“.
Dainavimo studijos vadovė ir renginių režisierė Džiuljeta Mankauskaitė. 2016 04 26